Olen jakanut tämän sivun kahteen osioon, Asiateksteihin sekä Omaan projektiin. Ensimmäinen siis sisältää eri lähteistä poimittuun ja
omatoimisesti jatkojalostettuun tietoon perustuvia artikkeleita jälkimmäisen taas keskittyessä lähinnä omiin kokemuksiini
karppauksesta sekä tulosten seurantaan. Joskus rajanveto on ollut hieman vaikeaa tekstien sisältäessä molempia aihealueita, mutta sain
kuitenkin artikkelit lajiteltua.

Asiatekstit ovat epämääräisessä järjestyksessä, omaa karppaustani käsittelevät tekstit taas kronologisessa järjestyksessä alkaen vanhimmasta. Tästä ei kuitenkaan löydy kaikkia tekstejä, vaan lähinnä ne oleellisimmat.

Asiatekstit:

Oma projekti: